ww TP Echt :: Tarieven

Tarieven

De tandartstarieven voor 2014 zijn net als in 2013 vastgesteld door de overheid. Dit betekent dat de tarieven voor elke tandarts gelijk zijn. De tarieven voor 2014 zijn met 3.79% geïndexeerd ten opzichte van 2013. Er is één nieuwe prestatiecode toegevoegd, namelijk T96 “uitgebreide voedingsanalyse”. Daarnaast is de prestatiecode T57 aangepast en is deze nu met techniekkosten te berekenen. De laatste jaren wordt er voor de tandartstarieven, met uitzondering van het jaar van de vrije tarieven (2012), gebruik gemaakt van het UTP tarievensysteem. Er heeft voor 2014 geen clustering van de tarieven plaatsgevonden, zoals eerder in 2012 wel het geval was.

De NZa is inmiddels al meer dan een half jaar bezig de tarieven opnieuw te ijken. Dit gebeurt niet alleen voor de tandartstarieven, maar ook voor de tarieven van vele andere zorgverleners. De NZa zou eigenlijk per 1 januari 2014 de tandartstarieven opnieuw ijken, echter door een onderschatting van de complexiteit tussen de verschillen praktijken is dit niet gelukt. Het onderzoek naar de tandartstarieven loopt wel door, zodat de tarieven alsnog geijkt kunnen worden. Mogelijk worden de tarieven gedurende 2014 nog aangepast. Vooralsnog is er een indexatie van zo’n 3.8% op de tandartstarieven toegepast ten opzichte van het afgelopen jaar.